Získajte bezkontaktný návrh zadarmo, bez nutnosti čokoľvek objednať. K návrhu vám pribalíme aj cenový rozpočet s najvýhodnejšou cenou.


  , aby spoločnosť kapritz s.r.o. spracúvala moje osobné údaje v nižšie uvedenom rozsahu na marketingové účely - zasielanie newslettrov. Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete tu.


  Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
  Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete tu.

  Náš bezkontaktný nákup je teraz ten najvýhodnejší!

  ✅všetko vyriešite cez telefón
  ✅vyskladáme pre vás tú najlepšiu zľavu
  ✅poradíme s financovaním (na splátky 0% / úrok na 20 mesiacov)
  ✅všetky materiály uvidíte online a s vašim osobným predajcom môžete spolupracovať live na spoločnej obrazovke cez počítač
  ✅cenovú ponuku vám pošleme mailom
  ✅objednávka je možná aj bez osobného zamerania (záleží na obtiažnosti)